Noutati


ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE

Pentru EXECUTIA LUCRARILOR in cadrul investitiei Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Hlipiceni, judetul Botosani etapa a  doua a”

 

IN ATENTIA ORICARUI OPERATOR ECONOMIC

Va aducem la cunostinta ca A.C. Comuna Hlipiceni intentioneaza sa contracteze ACHIZITIA DE LUCRARI in cadrul investitiei „ Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Hlipiceni,judetul Botosani etapa a  doua a”.

Date si informatii:

  1. Ofertele se pot depune pana la data de 26.06.2023, ora 12:00, la registratura achizitorului sau prin e-mail la adresa : primaria.hlipiceni@yahoo.com;
  2. Toate datele si informatiile tehnice se regasasesc la adresa: https://hlipiceni.botosani.ro

ANUNŢ

În urma examenului de promovarea în grad profesional a inspectorului de specialitate cu atribuții de bibliotecar/responsabil cultural,  organizat de PRIMARIA COMUNEI HLIPICENI in data de 20.02.2023 la sediul PRIMARIEI COMUNEI HLIPICENI,

S-au obţinut următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului postul pe care promovează Punctajul obţinut

 

Hotărârea comisiei Observaţii
1 LUCAVESCHI ALINA Inspector de specialitate I 87,33 ADMIS

Vizualizare anunt