Noutati

Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

COMUNA HLIPICENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, A DEMARAT PROIECTUL: EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SEDIU ADMINISTRATIV ÎN DISPENSAR UMAN, SATUL HLIPICENI, COMUNA HLIPICENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, cod C10-I3-240 acordată Beneficiarului, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Componenta 10 – Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană.

OBIECTIVUL PRINCIPAL:

  1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care va susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. Comuna Hlipiceni contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Componentei 10- Fondul Local prin reabilitarea termică moderată a 230 mp de clădire publică.

Beneficiarul proiectului este Comuna Hlipiceni, Județul Botoșani, cu sediul în Sat Hlipiceni, Strada Principală nr. 132, Comuna Hlipiceni, Județul Botoșani, cod poștal: 717205

Data de început a proiectului este 08.02.2023, iar data de finalizare este 08.02.2026.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.934.038,28 lei, din care valoare eligibilă din PNRR este în cuantum de 498.177,24 lei, valoare TVA eligibil aferent este de 94.653,68 lei și valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.341.207,36 lei

Date de contact beneficiar Proiect: Comuna HLIPICENI

Adresă: Sat Hlipiceni, Strada Principală nr. 132, Comuna Hlipiceni, Județul Botoșani, cod poștal: 717205

Tel: 0231.574.150, email: primaria.hlipiceni@yahoo.com.