Noutati

ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICA

DOCUMENTATIE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI

COMUNA HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 15.08.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: hlipiceni@yahoo.com
  • Telefon: 0231574150; Fax. 0231574150
  • La registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00,  sau prin corespondenta postala la adresa: PRIMARIA COMUNEI HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local HLIPICENI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.


VA INFORMAM CA INCEPAND CU DATA DE 12.07.2021 INCEP LUCRARILE DE TURNARE A BETONULUI PE DC 47 (SOSEAUA ODAII). CA URMARE A ACESTOR LUCRARI, PENTRU O PERIOADA DE 7 ZILE, IN CAZ DE NECESITATE, VA RUGAM SA FOLOSITI DRUMURILE OCOLITOARE, RESPECTIV :

  1. 1.MOVILA – VIA NECULAI IFTIMICIUC – COBORARE SPRE POSTA VECHE
  2. 2.CASA TRACTORISTILOR – TOMOAIA – S.M.A. COBICENI

 

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!


Primarul comunei Hlipiceni, jud. Botoşani – Luchian Gheorghe-Marian, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am procedat la aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Hlipiceni care va avea loc în ziua de 30.06.2021, orele 13,00,  în sala de şedinţe a Consiliului local,  după cum urmează:

Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”taxei speciale pentru serviciul de alimentare cu apă” pe anul 2021 – inițiator primarul comunei Hlipiceni, județul Botoșani – Luchian Gheorghe Marian;

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT – COMUNA HLIPICENI în A.G.A. A.D.I. ”Ecoproces” în vederea aprobării tarifelor distinct și a Actelor adiționale nr. 8 și nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipal solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, nr. 927/14.07.2017 – inițiator primarul comunei Hlipiceni, județul Botoșani –  Luchian Gheorghe Marian;

Probleme curente.

Cei interesaţi se pot adresa primarului, pentru sugestii, propuneri şi opinii cu privire la problemele care vor fi discutate în cadrul şedinţei.