Proiectele comunei Hlipiceni

Proiecte in derulare

1. Pietruirea drumurilor satesti;
2. Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public;
3. Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII Victoria.
4. Impadurire terenuri degradate.
5. Sistem integrat de alimentare cu apa in com. Hlipiceni, jud. Botosani – aductiune din Prut;
6. Gradinita in loc. Hlipiceni II (Cobiceni);
7. Construire pod traversare peste râul Sitna, comuna Hlipiceni, jud. Botosani.
8. Construire spatiu administrativ in comuna Hlipiceni, jud. Botosani.