Proiectele comunei Hlipiceni

Proiecte Finalizate

1. Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII Victoria.
2. Construire pod traversare peste râul Sitna, comuna Hlipiceni, jud. Botosani.

Proiecte in derulare

1. Pietruirea drumurilor satesti;
2. Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public;
3. Impadurire terenuri degradate.
4. Sistem integrat de alimentare cu apa in com. Hlipiceni – aductiune din Prut;
5. Reconstructie gradinita in loc. Hlipiceni II (Cobiceni);
6. Construire spatiu administrativ in comuna Hlipiceni.

Proiecte in curs de implementare

1. Modernizare drum DC 47 in comuna Hlipiceni;
2. Extindere retea de alimentare cu apa in com. Hlipiceni
3. Amenajare zona centrala in comuna Hlipiceni, jud. Botosani (parc).
4. Amenajare centru de permanenta pentru persoane aflate in situatii de risc.
5. Construire sala de sport scolara in comuna Hlipiceni, jud. Botosani.