Populatie

Populaţia COMUNEI HLIPICENI este de 3872 locuitori, la ultimul recensământ din 2002,din care :
– bărbaţi – 1751;
– femei – 2121

În structura pe vârste a populaţiei se constată o pondere ridicată a persoanelor adulte şi vârstnice cu precădere a celor sub 60 de ani şi o scădere importantă a populaţiei tinere. Principalele cauze care determină această situaţie sunt pe de o parte cele legate de scăderea natalităţii iar pe de altă parte cele legate de migraţia masivă către alte zone din ţară şi străinătate.

Structura etnică : români-3616, maghiari-5, romi- 187, alte naţionalităţi-10.

Persoane salariate – 309

Persoane înregistrate la forţele de muncă –108, din care :
– cu idemnizaţie de şomaj (şomeri) –5 ;
– în căutarea unui loc de muncă – 103.