Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotarare nr 470 din 17-09-2020

Proiect de Hotarare nr 442 din 10.09.2020

Proiect de Hotarare nr 360 din 29-06-2020

Proiect de Hotarare nr 356 din 22-06-2020

Proiect de Hotarare nr 327 din 05-06-2020

Proiect de Hotarare nr 323 din 14-05-2020

Proiect de Hotarare nr 319 din 14-05-2020

Proiect de Hotarare nr 280 din 24-04-2020

Proiecr de Hotarare nr 276 din 24-04-2020

Proiect de Hotarare nr 272 din 24-04-2020

Proiect de Hotarare nr 268 din 24-04-2020

Proiect de Hotarare nr 260 din 24-04-2020

Proiect de Hotarare nr 256 din 22-04-2020

Proiect de Hotarare nr 252 din 15-04-2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de actiuni in cadrul Proiectului ”LUAM LUMINA DE ACASA”

Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii de masti protectie faciala pentru prevenirea raspandirii COVID-19

Proiect de Hotarare pentru Aprobarea realizarii obiectivului de investitii Amenajare zona centrala in loc Hlipiceni

Proiect de Hotarare pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitii Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funnctionare a aparatului de specialitate al primarului

Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Hlipiceni, judetul Botosani

Proiect de Hotarare pentru modificarea HCL nr 56 din 29-11-2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si taxelor speciale pe anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor pe teritoriul Comunei Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind aprobarea sumei bugetare de 5863 lei pricind costul lunar pentru organizarea si functionarea serviciului de ordine si paza la nivelul comunei Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind validarea modificarilor aduse la bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Hlipiceni pe anul 2019

Proiect de Hotarare pentru modificarea HCL nr 43 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea structurii organizatoricesi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului bugetar de la sfarsitul anului 2019

Proiect de Hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza UAT Comuna Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind modificarea HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei PUG si RLU, Comuna Hlipiceni, Judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in Comuna Hlipiceni, Judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si a taxelor speciale pe anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de activitati cultural-educative in cadrul proiectului ”DESCHIDE USA CRESTINE”

Proiect de Hotarare pricind stabilirea componentei echipei mobile – SPAS pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Hlipiceni membri in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Dan Iordachescu Hlipiceni

Proiect de Hotarare pentru atribuirea si schimbarea denumirii unor strazi din Comuna Hlipiceni judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Hlipiceni pe anul 2019

Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ teritoriale Comuna Hlipiceni in Adunarea Generala a Asociatilor ADI Ecoproces Botosani

Proiect de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Hlipiceni, judetul Botosani si serviciile publice din subordine

Proiect de Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru serviciile publice din subordine

Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii unor strazi in comuna Hlipiceni, judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei pentru realizarea obiectivului de investitii ”REABILITARE DRUM COMUNAL 47 L=1,60KM, IN SAT/COM HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI”

Proiect de Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019