Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza UAT Comuna Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind modificarea HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei PUG si RLU, Comuna Hlipiceni, Judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in Comuna Hlipiceni, Judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si a taxelor speciale pe anul 2020

Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de activitati cultural-educative in cadrul proiectului ”DESCHIDE USA CRESTINE”

Proiect de Hotarare pricind stabilirea componentei echipei mobile – SPAS pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Hlipiceni membri in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Dan Iordachescu Hlipiceni

Proiect de Hotarare pentru atribuirea si schimbarea denumirii unor strazi din Comuna Hlipiceni judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Hlipiceni pe anul 2019

Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ teritoriale Comuna Hlipiceni in Adunarea Generala a Asociatilor ADI Ecoproces Botosani

Proiect de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Hlipiceni, judetul Botosani si serviciile publice din subordine

Proiect de Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru serviciile publice din subordine

Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii unor strazi in comuna Hlipiceni, judetul Botosani

Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei pentru realizarea obiectivului de investitii ”REABILITARE DRUM COMUNAL 47 L=1,60KM, IN SAT/COM HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI”

Proiect de Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Hlipiceni

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019