Anunt – Recrutare asistenti maternali

Urmarea derulării proiectului POCU “TEAM —UP :Progres în calitatea ingrijirii alternative a copillor” în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani organizează în perioada 16.06.2020 – 31.07.2020 campania de recrutare şi selecţie persoane care doresc să desfăşoare activitatea de asistent maternal profesionist.

Persoanele ce doresc să devină asistent maternal profesionist trebuie să prezinte disponibilitate pentru a îngriji copii la domiciliu şi să indeplinească cumulativ următoarele condiţii minime:

  • Au domiciliul stabilit în judeţul Botoşani
  •  Au capacitatea deplină de exerciţiu
  •  Au o locuinţă în proprietate sau cu drept de folosinţă,
  • Să nu fie diagnosticate cu boli cronice transmisibile sau psihice.
  • Să prezinte garanţiile morale pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin unui părinte.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Botoşani – Birou Asistenţă Maternală din Strada Maxim Gorki, nr. 4, Mun. Botoşani, Jud. Botoşani şi/sau la numerele de telefon: 0231537993 sau 0744629982.